Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Rozúčtování odměn z reprografie


(2.7.2008) Vyúčtování autorských odměn z reprografie - za období roku 2007 Dne 13. května 2008 proběhlo Valné shromáždění OOA-S, které schválilo následující dělení vybraných odměn.


Vyúčtování autorských odměn z reprografie - za období roku 2007V Praze dne 2. července 2008

Vážená paní / Vážený pane,

jménem Ochranné organizace autorské - Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, o.s. se na Vás obracím s přátelským pozdravem a předkládám Vám vyúčtování Vašich autorských odměn za uvedené období s několika následujícími informacemi.

Dne 13. května 2008 proběhlo Valné shromáždění OOA-S, které schválilo následující dělení vybraných odměn.

Celkem bylo vybráno OOA-S v roce 2007 (po odečtu DPH a nákladů na výkon ostatních kolektivních správců)

- odměny z reprografie (dovoz kopírovacích zařízení a kopírování v copy centrech) ve výši 1.844.728,- Kč

- 50% na rozdělení autorům .............922.400,- Kč

- 30% na rezervní fond ...................553.440,- Kč

- 20% na režijní srážku ..................368.888,41Kč

- Vyplacení Rezervního fondu z roku 2005 ... 231.196,- Kč

Pozn.: Rezervní fond bude rozdělován po třech letech.

V roce 2008 jsou doúčtovány dosud nerozúčtované prostředky z předchozích let (rezervní fond) a dále řádně rozúčtovány odměny, vybrané za celý rok 2007. Vyúčtování probíhá v souladu s platným Rozúčtovacím řádem OOA-S. Předpokladem účasti na rozúčtování je jednorázové nahlášení vytvoření Vašeho díla (děje se vyplněním formuláře ohlášky); a může být doplněno na základě Vašich poznatků o jiném užití.

Věnujte, prosíme, i nadále zvýšenou pozornost správnému a přesnému vyplnění ohlášek Vašich děl. Pokud již došlo k nahlášení všech knih za minulá období, je nutné hlásit pouze nově vydané publikace za uplynulý rok!

Je-li Vaše částka nižší než 100 Kč, je možné si ji, po předchozí domluvě, vyzvednout v sídle OOA-S.

Žádáme autory, kteří jsou plátci DPH, aby nám částku z vyúčtování vyfakturovali navýšenou o zákonem stanovené DPH.

V případě jakýchkoliv nejasností se můžete obrátit na kancelář OOA-S.

Přejeme Vám hodně štěstí ve Vaší umělecké činnosti.

S pozdravem

Doc. Ing. Jiří Mojžíš, v.r. předseda OOA-S

Eva Štěpánková, v.r. ředitelka OOA-S