Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Pozvání na Valné shromáždění OOA-S dne 18.5.2022

Pozvání na Valné shromáždění OOA-S dne 18.5.2022

V Café Louvre, Národní 22, Praha 1, se dne 18. 5. 2022 od 13 hodin uskuteční řádné zasedání Valného shromáždění všech našich členů, svolaného Výborem Ochranné organizace autorské – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s.

Celou pozvánku vč. harmonogramu naleznete v tomto PDF.