Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Žádost o starobní důchod


Informace pro autory, kteří mají nesrovnalosti u České správy sociálního pojištění při žádosti o starobní důchod.


Výtvarníci pracující ve svobodném povolání ( vedeni dříve v ČFVU), kteří žádají o starobní důchod a v informativním přehledu svých Osobních listů, které jim poskytne Česká správa sociálního pojištění, našli nesrovnalosti a nezapočtené roky, se mohou obrátit na instituce, které jim mohou, pokud doloží nějaké osobní podklady, potvrdit jejich příjem a odpracované roky.

Milada Grúzová Nadace českého výtvarného umění
Masarykovo nábřeží 250, 110 00 Praha 1
gruzova@ncvu.cz
tel . 224 930 892, mob. 602 718 058
www.ncvu.cz

p. Šimáková
Finanční úřad Prahy 1
Štěpánská 28
Tel. 224 042 240

MgA Jitka Moravcová
členka výboru OOA-S

V Praze 12.3.2012