Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Zápis z VS OOA-S


Zápis z Valného shromáždění zastupovaných autorů a členů OOA-S, o.s. konané v Praze dne 29.5.2012.


Zápis z Valného shromáždění zastupovaných autorů a členů OOA-S, o.s. konané v Praze dne 29.5.2012 zde