Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Valné shromáždění OOA-S 2014


Pozvánka pro autory (PDF)