Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Nové povinnosti pro plátce DPH od 1.1.2016

Nové povinnosti pro plátce DPH od 1.1.2016

Nové povinnosti pro plátce DPH od 1.1.2016 - kontrolní hlášení

PDF ke stažení: http://www.ooas.cz/pro-autory/3154-pro-platce-DPH-od-1-1-2016.pdf