Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

VS OOA-S 2019

VS OOA-S 2019

Pozvání pro všechny členy spolku a nositele autorských práv na jednání Valného shromáždění OOA-S dne 11. 6. 2019.

Pozvánku v PDF naleznete zde.