Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Nový pracovník


K 30.9.2019 ukončil svou pracovní aktivitu v OOA-S pan Petr Heinzl – audiovizuální odd.

Od 1.10.2019 nastupuje nový pracovník pan Stanislav Ševčík, který tuto agendu přebírá.

Mailová adresa pana Heinzla bude k datu ukončení zrušena a od 1.10.2019 své dotazy směřujte na sevcik@ooas.cz .