Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Zkrácení doby pro ohlášky děl


Výbor OOA-S na svém zasedání dne 24.9.2019 rozhodl o zkrácení doby, kdy musí být ohlášky děl zaslány do OOA-S o 1 měsíc.

Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30.4. běžného roku!!!

Po tomto datu nebudou ohlášky přiřazeny k aktuálnímu rozúčtování autorských odměn, ale budou zpracovány následně a odměny budou vyplaceny z Rezervního fondu po 3 letech!!!