Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

OSVČ v nouzovém stavu

OSVČ v nouzovém stavu

V tomto PDF naleznete informace určené pro OSVČ.

Jedná se o:

  • program přímé podpory pro ekonomicky zasažené šířením koronaviru,
  • ošetřovné,
  • pojištění (důchodovém i zdravotním),
  • odklad daňového přiznání.