Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Podpora autorů v nouzovém stavu

Podpora autorů v nouzovém stavu

V souvislosti s opatřeními vlády a nově přijatými zákony v nouzovém stavu jsme pro Vás opět připravili přehled zajímavých, snad pro Vás přínosných, předpisů (PDF).

Pokud budete mít dotazy či návrhy na zpracování témat, která Vás nyní zajímají a pomohou Vám usnadnit nepřehlednou situaci v době pandemie, kontaktujte nás.