Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

OSVČ v nouzovém stavu – program COVID Praha

OSVČ v nouzovém stavu – program COVID Praha

Program COVID Praha, jehož podrobnosti přikládáme (PDF), byl dnes spuštěn, ale bohužel po deseti (!) minutách zastaven s tím, že byly finance vyčerpány. Informace přesto přikládáme, protože může dojít k obnovení a načerpání dalších financí. Doba je velmi rychlá a opatření pro Vás sledujeme v podstatě online.