Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Nájemné v době Corona pro zastupované

Nájemné v době Corona pro zastupované

Opět jsme pro Vás zpracovali zajímavé aktuální informace týkající se života v době stavu nouze. Věříme, že Vám alespoň trochu ulehčí současnou komplikovanou situaci, tentokrát v oblasti nájmů

Více informací v tomto PDF.