Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Pomoc členům

Pomoc členům

OOA-S vyhlašuje možnost získání finančního příspěvku pro členy OOA-S s trvalým bydlištěm na území České republiky ze speciálního „sociálního programu COVID“ – dle statutu Sociálního fondu OOA-S.

Více informací naleznete v tomto PDF.