Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Informace o cestování do zahraničí a absolvování již zakoupených zájezdů po dobu epidemie

Informace o cestování do zahraničí a absolvování již zakoupených zájezdů po dobu epidemie

OOA-S zpracovala a zasílá Vám informace o cestování do zahraničí a absolvování již zakoupených zájezdů v době trvání epidemie coronaviru a po jejím skončení. Vzhledem k tomu, že situace se stále mění a téměř každý den jsou vydávány nová nařízení, nelze odpovědi v tomto článku považovat za definitivní

Více informací naleznete v tomto PDF.