Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

OSVČ v nouzovém stavu – provádění autorského díla po 1. 5. 2020

OSVČ v nouzovém stavu – provádění autorského díla po 1. 5. 2020

Organizátorům provádění autorského díla, tvůrcům a výrobcům audiovizuálních děl nebo pořadů, pokud vyžadují po těchto osobách, aby vystupovaly při provádění autorského díla nebo při výrobě pořadu bez ochranných prostředků dýchacích cest, se s účinností ode dne 1. května 2020 nařizuje zajistit splnění následujících podmínek (PDF).