Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Autoři v nouzovém stavu – dotační program COVID – Kultura 2.

Autoři v nouzovém stavu – dotační program COVID – Kultura 2.

Vážení nositelé práv,
kolektivní správce Ochranná organizace autorská si pro Vás dovolila zpracovat a zasílá Vám informaci o možnostech čerpání z dotačního programu COVID– Kultura 2.

Více informací v tomto PDF.