Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Autoři v nouzovém stavu – krizová opatření ode dne 21. 10. a 28. 10. 2020

Autoři v nouzovém stavu – krizová opatření ode dne 21. 10. a 28. 10. 2020

Informace o krizových opatřeních platných ode dne 21. 10. a 28. 10. 2020 naleznete v tomto PDF souboru.