Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Fond kinematografie

Fond kinematografie

Ochranná organizace autorská si pro Vás dovolila zpracovat a zasílá Vám informaci o možné budoucí výzvě Státního fondu kinematografie s podporou Ministerstva kultury České republiky pro oblast audiovize.

Více informací naleznete v tomto PDF.