Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Informace pro autory OSVČ

Informace pro autory OSVČ

V tomto PDF naleznete přehled možností, které jako OSVČ můžete využít, pokud omezení zasáhla i do Vašeho podnikání.