Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Sociální program COVID 2

Sociální program COVID 2

OOA-S prostřednictvím Dozorčí rady OOA-S, tímto vyhlašuje možnost získání finančního příspěvku pro nositele práv, kteří jsou zároveň autory (nikoli dědicové, licenční nabyvatelé, či zaměstnanci autora vykonávající jeho majetková práva) a mají trvalé bydliště na území České republiky, a to ze speciálního „sociálního programu COVID 2“ Sociálního fondu OOA-S.

Více informací naleznete v tomto PDF.