Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Otevřený dopis ministru kultury

Otevřený dopis ministru kultury

Žádáme pana ministra o neprodlený zásah a vyvození personální odpovědnosti za opakované soustavné selhávání osob ovlivňujících chod veřejnoprávní instituce – Národního filmového archivu (NFA) při správě a nakládání s kulturním dědictvím.

Otevřený dopis naleznete v PDF zde.