Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Autoři v nouzovém stavu – výzva Státního fondu kinematografie

Autoři v nouzovém stavu – výzva Státního fondu kinematografie

Projekty producentských firem, distributorů a provozovatelů kin zaměřené na výzkum a inovace v proměňujícím se prostředí audiovize.

Více informací naleznete zde (PDF).