Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Otevřený dopis asociace českých kameramanů ministru kultury


Dopis naleztenete v PDF zde.