Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Výtvarní umělci a paušální daň

Výtvarní umělci a paušální daň

E-INFORMACE UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Výtvarní umělci a paušální daň, na kterou v roce 2021 lze za stanovených podmínek přejít nejpozději 11. ledna 2021

Více informací naleznete v tomto PDF souboru.