Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Výzva 3,2 pro program podpory subjektů podnikajících v oblasti kultury „COVID – KULTURA“ k 15.2.2021

Výzva 3,2 pro program podpory subjektů podnikajících v oblasti kultury „COVID – KULTURA“ k 15.2.2021

Program na podporu autorům audiovize od Fondu kinematografie, Ministerstva obchodu a Ministerstva kultury.

Více informací naleznete v tomto PDF.