Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

UVU ČR informuje autory o tom „Jak chodit na veřejnosti od 25. února 2021“

UVU ČR informuje autory o tom „Jak chodit na veřejnosti od 25. února 2021“

Plný text Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, platného až do odvolání naleznete v tomto PDF.