Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

UVU: Jednorázová podpora (60 tis. Kč) pro umělecké profese_pokračování 1

UVU: Jednorázová podpora (60 tis. Kč) pro umělecké profese_pokračování 1

Výzva 3.1 - Jednorázová podpora (60 tis. Kč) pro umělecké profese – únor / duben 2021

Navazuje na předešlou e-info č. 409; podávání žádostí je možné do 15. dubna 2021

V první části této informace jsou uvedeny dva omyly, kvůli kterým si někteří umělci myslí, že se jich podpora netýká. V druhé části je jednoduše popsáno, jak si zařídit E-IDENTITU, bez níž není podání žádosti možné. Druhá část je určena hlavně těm, kdo nemají nový občanský průkaz s čipem, nezaložili si Datovou schránku a žádný způsob elektronického ověřování identity dosud nepoužívají.


Více informací naleznete v tomto PDF.