Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

UVU: Jednorázová podpora (60 tis. Kč) pro umělecké profese_dokončení

UVU: Jednorázová podpora (60 tis. Kč) pro umělecké profese_dokončení

Více informací zde.