Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

NÁVRH „VODNÍ PRVEK NA DOMINIKÁNSKÉM NÁMĚSTÍ V BRNĚ“

NÁVRH „VODNÍ PRVEK NA DOMINIKÁNSKÉM NÁMĚSTÍ V BRNĚ“

Statutární město Brno oznamuje zahájení architektonicko-výtvarné otevřené jednofázové projektové soutěže o návrh „Vodní prvek na Dominikánském náměstí v Brně“

Více informafcí zde.