Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Dne 23.6.2021 proběhlo jednání zástupců OOA-S a OAZA s ministrem kultury L. Zaorálkem

Dne 23.6.2021 proběhlo jednání zástupců OOA-S a OAZA s ministrem kultury L. Zaorálkem

Dne 23.6.2021 proběhlo na půdě Ministerstva kultury ČR společné jednání zástupců kolektivních správců OOA-S a OAZA s ministrem kultury ČR PhDr. Lubomírem Zaorálkem a poslankyní Mgr. Kateřinou Valachovou, PhD. Cílem jednání bylo informovat ministra kultury o postupu Státního fondu kinematografie (SFK), který již mnoho let ignoruje žádosti OOA-S a OAZA o výplatu autorských skupin uměleckých střihačů a mistrů zvuku.


Státní fond kinematografie obchoduje s právy ke starším českým filmům vyrobeným v letech 1693-1991, přičemž vyplácí všechny tvůrčí skupiny autorů, kromě uměleckých střihačů a mistrů zvuku. Tyto dvě skupiny dlouhodobě přehlíží a odmítá s nimi jednat. Kolektivní správci informovali ministra kultury, že jsou již demotivováni k dalšímu vyjednávání se SFK, protože toto nemá žádný vývoj a nelze již očekávat posun. Ministr kultury ujistil zástupce kolektivních správců, že se záležitostí bude zabývat.

OOA-S se ucastnil Mgr. DALIBOR LIPSKY, umělecký střihač.

Děkujeme za milé setkání!