Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

AČK žádá ministra kultury o pomoc!

AČK žádá ministra kultury o pomoc!

Vážený pane ministře, 

Asociace českých kameramanů se na Vás obrací s žádostí o pomoc.

V italské restaurátorské laboratoři L’immagine Ritrovata byl při filmovém archivu Cineteca di Bologna digitálně restaurován film režiséra Vojtěcha Jasného „Až přijde kocour“. Podle dohody uzavřené na Ministerstvu kultury ČR mezi FAMU a NFA bylo domluveno přednostní vzorkování filmů žijících autorů a digitální restaurování za přítomnosti žijících autorů, anebo podle vytvořených vzorkovníků DRA (Digitálně Restaurovaný Autorizát). Film „Až přijde kocour“ byl v rámci výzkumu NAKI č. DF13P01OVV06 navzorkován a tyto DRA vzorky byly NFA Laboratoří CPA Studia FAMU k této digitalizaci zdarma poskytnuty. Vzorky však, bohužel nebyly použity, čímž došlo k porušení dohody FAMU/NFA, která vznikla pod záštitou Ministerstva kultury. Také jsme nečekali, že k digitalizaci nebude přizván žádný kameraman, ani Štěpán Kučera, jako dědic autorských práv po kameramanovi filmu Jaroslavu Kučerovi a profesí také kameraman, ani jiný zkušený kameraman (např. prof. Jaroslav Brabec — přímý žák Jaroslava Kučery), ale ani v případě pouhého využití vzorků DRA jejich odpovědný digitální restaurátor (prof. Marek Jícha). Jinými slovy v italské laboratoři byl tento film digitalizován bez domluvené autorské kontroly nad zaměstnanci NFA, takže nemohl být proveden kvalifikovaný odhad výsledné podoby obrazu restaurovaného filmu expertní skupinou.


Celý dopis naleznete zde (PDF).