Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

UVU: Daňové přiznání a přehledy pro sociální a pro zdravotní pojištění za rok 2021

UVU: Daňové přiznání a přehledy pro sociální a pro zdravotní pojištění za rok 2021

Od poloviny února letošního roku je funkční nová verze portálu Moje daně. Je mnohem přehlednější než verze předešlé, snadno se vyplňuje přímo na obrazovce a každou vyplněnou část si můžete ihned zkontrolovat. Nakonec můžete zkontrolovat i celé vyplněné přiznání a případné chyby jsou nejen srozumitelně vypsány, ale klepnutím na text chyby se vám otevře formulář na příslušném místě a vadný údaj je označen červeným rámečkem.


Daňové přiznání a přehledy pro sociální a zdravotní pojištění za rok 2021Pro ty, kdo mají datovou schránku nebo využívají e-identitu je nejvýhodnější se na portálu trvale zaregistrovat, údaje o poplatníkovi jsou pak ve formuláři již předvyplněny a zbývá jen doplnit konkrétní údaje za rok 2021 a pak přímo elektronickou cestou odeslat. Přímý vstup do systému je na Přihlášení do DIS - Portál MOJE daně (mfcr.cz)

Pro ty, kteří tuto možnost nechtějí z jakýchkoliv důvodů využívat, mezi něž patří řada našich starších členů, je trvale zachována možnost poslat daňové přiznání poštou nebo je doručit osobně. Ale i pro ně je výhodné online způsob vyplnění použít, protože si mohou zkontrolovat, zda neudělali nějakou chybu, kvůli které by museli provádět na finančním úřadu opravy. Přímý vstup do formuláře pro daň z příjmů fyzických osob 2021 je na https://adisspr.mfcr.cz/pmd/epo/podani/nytVgQOZoRgkUBK_idV57l61. Tady po vyplnění a kontrole formuláře můžete po rozkliknutí Menu v pravém horním rohu zvolit možnost „Stáhnout opis v PDF - bez barevného pozadí“, formulář vytisknout a poslat nebo osobně finančnímu úřadu doručit.

!!! Upozornění pro ty, kteří v loňském roce získali Jednorázovou podporu pro umělecké profese 60 tis. Kč z programu COVID-KULTURA-3.1. Těch 60 tisíc je třeba zahrnout do příjmů ze samostatné výtvarné činnosti (a samozřejmě celou částku snížit o výdaje nebo o paušálních 40 %).

Také pokud jde o přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a pro příslušnou zdravotní pojišťovnu, byly od letošního podání za rok 2021 odstraněny zbytečně vyplňované údaje o celkových příjmech a vydáních a ponechán zůstal jen výsledek, tj. daňový základ. Proto i formulář je nově nazván „Přehled o výši daňového základu OVSČ“.
Formulář, který rovněž můžete odesílat přímo nebo si vytisknout a podat v papírové podobě najdete na portálu České správy sociálního zabezpečení https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/osvc-2021 a pokud jde o zdravotní pojištění, na stránkách pojišťovny, kterou jste si zvolili.

Nepoužíváte-li služeb daňového poradce, pak v papírové podobě musíte přiznání podat do 1. dubna 2022, elektronicky nejpozději do 2. května 2022. Přehledy je nejlépe poslat hned po podání daňového přiznání (nejpozději do jednoho měsíce).

Tak se přátelé přiznávejte (i když jde spíš o povinné hlášení než přiznání) a zaplaťte daně (i když jsou to vlastně berně od „bráti“, jak se to v minulosti správně nazývalo – byl i berní úřad atd.). Ale jak je teď zvykem, málo co se nazývá pravým jménem…
Přátelsky zdravím.
Oskar Brůža