Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Otevřený dopis ředitelce odboru Vědy a vývoje Ministerstva kultury

Otevřený dopis ředitelce odboru Vědy a vývoje Ministerstva kultury

OOA-S zaslala dne 4. 5. 2022 otevřený dopis ředitelce odboru Vědy a vývoje Ministerstva kultury České republiky Ing. Martině Dvořákové. Jedná se o to, že Národní filmový archiv neodevzdal výsledky velmi nákladného projektu NAKI a nic se neděje, není za to nikdo potrestán. Ostatní řešitelé musí pravidla dodržovat, jsou pedantně kontrolováni a někdo jiný pravidla dodržovat nemusí?!

Dopis (PDF)