Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Ing. Martina Dvořáková zaslala vyjádření na otevřený dopis OOA-S takto

Ing. Martina Dvořáková zaslala vyjádření na otevřený dopis OOA-S takto


Odpověď ministerstva kultury (PDF)


Původní dopis (PDF)