Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Vysvětlení Výroční zprávy – sekce 1. Základní informace, b) Zpráva o činnosti v účetním období roku 2022

Vysvětlení Výroční zprávy – sekce 1. Základní informace, b) Zpráva o činnosti v účetním období roku 2022


Vážení autoři,

v reakci na podnět České asociace satelitních operátorů si dovolujeme dovysvětlit znění odstavce na stranách 10-11, Satelity – ČASO. Ve zprávě není z důvodu zestručnění uveden celý řetězec dokumentů, které vedly k uzavření smluv se členy zmíněné asociace. Doplňujeme proto, že zásadním dokumentem bylo až Rozhodnutí ministra kultury ze dne 23.1.2023, kterým bylo potvrzeno, že novelou 102/2017 Sb. je s účinností od 20.4.2017 právo na užití přenosem rozhlasového anebo televizního vysílání podle § 22 odst. 1 AZ, stejně jako právo na užití přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání posle § 22 odst. 2 AZ, spravováno v režimu povinné kolektivní správy dle § 97d odst.1 písm. c) AZ, a to bez ohledu na technologii přenosu. Kontinuita oprávnění OOA-S byla a je zajištěna prostřednictvím přechodných ustanovení a OOA-S má tedy od dubna 2017 oprávnění v režimu povinné kolektivní správy k výkonu práva k přenosu vysílání jakoukoliv technologií. Teprve tento dokument postavil na jisto, že oprávnění OOA-S je v pořádku.

Výroční zpráva 2022