Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Způsoby uplatnění autorských práv


Způsob uplatnění autorských práv výkon provádí týká se práv právní titul zastoupení nositel práv je
kolektivní správa práv kolektivní správce pouze práva povinně kolektivně spravovaná na základě pouhé přihlášky k evidenci nečlen OOA-S
kolektivní správa práv kolektivní správce pouze práva povinně kolektivně spravovaná na základě smlouvy člen, má právo zasahovat do chodu OOA-S
smluvní zastoupení nad rámec povinné kolektivní správy kolektivní správce výlučná autorova práva dle sjednaného rozsahu dobrovolně, na základě zvláštní smlouvy člen, má právo zasahovat do chodu OOA-S
samostatný výkon práv autorem autor výlučná autorova práva