Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Jste nositelem autorských práv?


Nositelem autorských práv je zásadně autor (fyzická osoba, která dílo vytvořila), resp. spoluautoři (z právních úkonů týkajících se díla spoluautorů jsou oprávněni a povinni všichni spoluautoři společně a nerozdílně, o nakládání s dílem rozhodují jednomyslně, podíl na společných výnosech odpovídá ovšem velikosti jejich tvůrčích příspěvků). Nositelem je rovněž oprávněný dědic po autorovi, jemuž bylo dědictví autorských práv potvrzeno soudním rozhodnutím v dědickém řízení. Avšak ne každý autor nebo dědic disponuje autorskými právy v plném rozsahu – výkonem některých práv jsou za určitých okolností ze zákona pověřeny jiné subjekty (např. kolektivní správce, zaměstnavatel).