Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Autorské profese

Konkurují si kolektivní správci?

Výkon kolektivní správy je ze zákona monopolizován, každý z kolektivních správců je proto příslušný pro pouze pro určitý druh děl a s jinými kolektivními správci si nekonkuruje.
OOA-S se specializuje pouze na zastupování tvůrců děl výtvarného umění a architektury.

Které profese jsou sdruženy v OOA-S?
OOA-S je občanským sdružením, které si vytvořili a spravují sami autoři, rozčlenění nyní podle pole své působnosti do následujících profesí:  

AK AKvarelisté Kov-Šperk
AR ARchitekti (stavební, zahradní aj.) umělci pracující s ží
DE průmysloví DEsignéři KV umělečtí KnihVazači
FI jiní FIlmoví tvůrci než KM,SC,TO MA MAlíři
FO umělečtí FOtografové (klasičtí) ME MEdailéři
FT Fotografičtí Tvůrci (díla vyjádřená postupem podobným fotografii) OD ODěv
GD Grafičtí Designéři (užití grafici) ŘE umělečtí ŘEmeslníci
GL GLyptika SC SCénografové (jevištní, audio-vize)
GR GRafici SK SKláři
HR HRačka, loutka, maňásek SO SOchaři
IL ILustrátoři ST STřihači
IN INteriéroví architekti TO Textil – Oděv (kostýmní výtvarníci, návrháři)
KA KArikaturisté TX TeXtil
KE KEramikové UU tvůrci Užitého Umění bez specif.
KL KaLigrafie UR URbanisté
KM KaMeramani VI tvůrci VIdeoprogramů, VIdeoartu
KO KOnceptualisté VR Virtuální Realita
KR KResba stavní tvůrci (uspořadatelé)
PH Výtvarní tvůrci počítačových her a jiných vizualizací při zobrazení počítačových programů GP Výtvarní tvůrci grafického rozhraní počítačových programů