Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Ohlášky zveřejněných děl


Rozdělení odměn se v souladu s rozúčtovacím řádem provádí na základě ročního vyúčtování a došlých ohlášek užití děl.

Ohlášky jsou vyplněné formuláře sloužící k ohlášení užití výtvarných děl. Údaje vyplňuje oprávněný nositel autorských práv, ohlášené údaje slouží jako podklad k rozdělení peněz přijatých OOA-S na základě oprávnění k výkonu hromadné správy autorských práv.

Formuláře jsou ke stažení zde:

::          Hromadná ohláška uveřejnění díla v novinách a časopisech

::          Hromadná ohláška uveřejnění díla v knihách a publikacích

::          Hromadná ohláška uveřejnění díla – ostatní díla vyšlá tiskem

::          Hromadná ohláška odvysílání díla v televizi

Lze je rovněž získat v sídle OOA-S.