Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Další zastoupení nad rámec povinně kolektivně spravovaných práv


Prostřednictvím OOA-S se můžete dát zastoupit v jednáních s potenciálními zájemci o užití Vašich děl. OOA-S za Vás vyjedná smluvní podmínky užití, včetně výše honoráře dle Vašich představ. Můžete se spolehnout, že díky praxi, kterou OOA-S v tomto oboru získala, budou Vaše smluvní vztahy v maximální možné míře ošetřeny.