Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Dva základní způsoby zastoupení prostřednictvím OOA-S


:: na základě smlouvy: OOA-S funguje na členském principu. K přijetí za člena je proto nutné podat členskou přihlášku a k zastupování uzavřít zastupovací smlouvu alespoň pro práva povinně kolektivně spravovaná.

:: na základě přihlášky k evidenci: OOA-S však v souladu se zákonnou povinností (ukládanou všem kolektivním správcům) v omezeném rozsahu pracuje rovněž pro nositele práv – nečleny. Ačkoliv tyto osoby stojí mimo sdružení (nepodaly členskou přihlášku a nepodepsaly zastupovací smlouvu ani pro povinnou kolektivní správu), mohou se u OOA-S přihlásit k pouhé evidenci za účelem rozdělování a vyplácení odměn vybraných kolektivním správcem.