Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

OOA-S - grafické uživatelské rozhraní


OOA-S začíná s účinností od 1. ledna 2011 vykonávat povinnou kolektivní správu práva na přiměřenou odměnu za pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla dle ust. § 96 odst. 1 písm. b) autorského zákona.


Soudní dvůr Evropské Unie rozhodl dne 22. prosince 2010 o tom, že grafické uživatelské rozhraní není formou vyjádření počítačového programu, ale lze ho považovat za autorské dílo. OOA-S proto ve vztahu ke grafickým uživatelským rozhraním začíná s účinností od 1. ledna 2011 vykonávat povinnou kolektivní správu práva na přiměřenou odměnu za pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla dle ust. § 96 odst. 1 písm. b) autorského zákona.

Úplné znění příslušného soudního rozhodnutí je připojeno zde.