Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Novela 102/2017 Sb.

Novela 102/2017 Sb.

Rozhodnutím ministra kultury ze dne 23.1.2023 bylo potvrzeno, že novelou 102/2017 Sb. je s účinností od 20.4.2017 právo na užití přenosem rozhlasového anebo televizního vysílání podle § 22 odst. 1 AZ, stejně jako právo na užití přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání posle § 22 odst. 2 AZ, spravováno v režimu povinné kolektivní správy dle § 97d odst.1 písm. c) AZ, a to bez ohledu na technologii přenosu.

Kontinuita oprávnění OOA-S byla a je zajištěna prostřednictvím přechodných ustanovení a OOA-S má tedy od dubna 2017 oprávnění v režimu povinné kolektivní správy k výkonu práva k přenosu vysílání jakoukoliv technologií.