Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Úspěch digitálního restaurování filmu Obchod na korze v Karlových Varech metodou DRA

Úspěch digitálního restaurování filmu Obchod na korze v Karlových Varech metodou DRA

Celý text najede na:

http://www.ceskam.cz/cz/novinky/recenze-digitalizace-filmu-obchod-na-korze