Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Činnost expertní skupiny OOA-S pro digitalizaci a restaurování v Národního Filmového Fondu ČR

Činnost expertní skupiny OOA-S pro digitalizaci a restaurování v Národního Filmového Fondu ČR

Ochranná organizace autorská OOA-S oznamuje, že v rámci ochrany autorských práv autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl zahájila činnost její expertní skupina složená z předních filmových a televizních kameramanů a digitálních restaurátorů.
>>> více


Seznam digitalizovaných filmů v ČR