Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Unie výtvarných umělců ČR informuje a shrnuje pro autory dopad krizového opatření

Unie výtvarných umělců ČR informuje a shrnuje pro autory dopad krizového opatření

Vážení přátelé, členové UVU ČR a příjemci e-informací UVU ČR,

včera (v neděli 17. května 2020) skončil nouzový stav, jímž byly omezeny podnikatelské i tvůrčí aktivity.

Zbylá omezení přestanou platit od 25. května a úplné rozvolnění je předpokládáno od 8. června 2020. Rychlou pomoc osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), mezi něž jsou zahrnování i umělci, poskytla naše republika zákonem ze dne 9. dubna 2020 č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Zákon stanovil bonusové období od 12. března do 30. dubna 2020 a částku 500 Kč za každý kalendářní den, což za celé období činilo 25 tis. Kč.

Základní informace a vše potřebné pro získání bonusu jsme shrnuli a rozeslali dne 23. dubna 2020 jako e-informaci uvučr č. 406, přístupnou trvale na http://www.uvucr.cz/e_info/e_infouvucr_406.pdf .