Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Info UVU: Praha-Umění pro město-otevřená výzva SOUTOK 2022

Info UVU: Praha-Umění pro město-otevřená výzva SOUTOK 2022

Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s nositeli projektu „Interpretace aspektů krajiny prostřednictvím humanitních a uměleckých věd“ – Institutem plánování a rozvoje, Akademií múzických umění a Vysokou školou ekonomickou – vyhlašuje otevřenou neanonymní výzvu na podávání návrhů s následnou realizací dočasných uměleckých objektů a drobných umělecko-architektonických zásahů v lokalitě pod Lahovickou estakádou (Radotínský most), náležející do zamýšleného příměstského parku Soutok.

Více informarcí naleznete v tomto PDF.