Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Hledají se Nové vize pro kulturu

Hledají se Nové vize pro kulturu

Nadační fond ŠKODA AUTO vyhlásil ve spolupráci s Bohemian Heritage Fund grantovou výzvu, jejímž cílem je znovu nastartovat živou kulturu na Mladoboleslavsku, Rychnovsku a Vrchlabsku. Grant je určen všem umělcům a tvůrcům z celé České republiky, jen výsledný projekt se musí odehrát alespoň v jednom ze zmíněných regionů, případně být s regionem nějakým způsobem propojen. Fondy plánují rozdělit něco přes milion korun.

Více se dozvíte v této tiskové zprávě: PDF