Od roku 2020 bude nutné ohlášky odevzdat do OOA-S do 30. 4. běžného roku!

Výstava Jana Pištěka

Výstava Jana Pištěka

(23.6.2011) V Galerii 5. patro v Praze 1 vystavuje svá díla pan Jan Pištěk, člen OOA-S. Výstava pod názvem "ŽIVLY", se koná od 28.6. - 23.7.2011, středa - sobota vždy od 12 - 18 hodin.